ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Αν έχετε ξεχάσει το 'Συνθηματικό' εισόδου σας στην εφαρμογή, τότε δώστε:

  1. Τον 'Κωδικό Χρήστη' που σάς έχει ανατεθεί
  2. Το 'e-mail' που αντιστοιχεί σε αυτό τον κωδικό

και πατείστε το κουμπί 'Αποστολή νέου Συνθηματικού'. Θα λάβετε ένα νέο 'Συνθηματικό' στο e-mail.

Αν θυμηθήκατε/γνωρίζετε το τρέχον Συνθηματικό, τότε: Επιστροφή στη Φόρμα Εισόδου

 
  Κωδικός Χρήστη
 
  e-mail
 
 
  

Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα στη χρήση της εφαρμογής μπορείτε να επικονωνήσετε:
Μέσω e-mail στο help@ktyp.gr